I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků plaveckého bazénu (dále jen PB), nájemců komerčních prostorů a personálu sportovního areálu.
  2. Uhrazením vstupného se návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování návštěvního řádu a pokynů obslužného personálu PB.
  3. Z důvodu zajištění bezpečnosti a zlepšení informovanosti návštěvníků, jsou prostory velkého a malého bazénu, vestibulu zabezpečeny kamerovým systémem.
  4. Doba provozu PB a jeho denní rozvrh pro využívání veřejností je zveřejněn u vchodu do PB, na recepci a na webových a facebookových stránkách PB.
II. VSTUP DO PLAVECKÉHO BAZÉNU
III. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY PLAVECKÉHO BAZÉNU
IV. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
V. Skokanské bloky a skokanské věže
VI. PROVOZ SAUNY
VII. ČINNOST PLAVECKÉ ŠKOLY
VIII. PROVOZ BUFETU A OBČERSTVENÍ
IX. ZÁKAZ ČINNOSTI V PROSTORÁCH PLAVECKÉHO BAZÉNU
X. POVINNOSTI PROVOZOVATELE
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Za provozovatele:

Ing. Petr Voldřich
ředitel organizace
Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p.o.