Ceník

za poskytování služeb a využívání plaveckého bazénu

Veřejnost – bazén

Děti 1,5 hodiny 30 Kč
Dospělí 1,5 hodiny 50 Kč
Ranní plavání (6.00 – 8.00) 1,5 hodiny 30 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti) 1,5 hodiny 90 Kč
Senioři (od 65 let) 1,5 hodiny 30 Kč
Senioři ve vyhrazených hodinách 1 hodina 20 Kč
ZTP, a jejich doprovod 1,5 hodiny 30 Kč

Veřejnost – sauna

Bazén a sauna ve vyhrazených hodinách 1,5 hodiny 70 Kč

Veřejnost – permanentky

Děti 10 x 1,5 hodiny 240 Kč
Dospělí 10 x 1,5 hodiny 400 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti) 10 x 1,5 hodiny 720 Kč
Senioři (od 65 let) 10 x 1,5 hodiny 240 Kč
Ranní plavání (6.00 – 8.00) 10 x 1,5 hodiny 240 Kč
ZTP a jejich doprovod 10 x 1,5 hodiny 240 Kč
Bazén a sauna 10 x 1,5 hodiny 560 Kč

Ostatní (firmy, organizace, spolky)

Bazén 1 hodina 800 Kč
Bazén a sauna 1 hodina 1000 Kč
školy na území města Rumburk (TV 8.00 – 14.00) 1 hodina 100 Kč
školy mimo území města Rumburk (8.00 – 14.00) 1 hodina 200 Kč
Plavecká škola Delfín 1 hodina 600 Kč
Zájmová činnost – Sportovní plavecký klub Rumburk 1 hodina 100 Kč
Zájmová činnost – (DDM Vodníček, Ploutve) 1 hodina 100 Kč

  • Veřejnosti je tolerováno překročení zaplacené doby maximálně do 10 minut. Po překročení této doby je účtováno 15 Kč dospělí nebo 5 Kč děti a senioři za každých započatých 15 minut.
  • V případě zrušení objednávky pronájmu celého bazénu budou účtovány storno poplatky ve výši 50% ceny pronájmu. Zrušení objednávky pět pracovních dní a více před rezervovaným termínem je bezplatné.
  • Platnost permanentek je časově omezena na dobu 14 měsíců. Platnost permanentky je od 1. prosince předešlého roku, po celý rok až do 31. ledna následujícího roku.
  • Pronájmy nelze dále bez výslovného souhlasu SRAS distribuovat třetím osobám
  • Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen se souhlasem Rady města Rumburk.
  • Ceník byl schválen Radou města Rumburk dne: 24. 4. 2019
  • Ceník je platný od 1. 5. 2019

Správa rumburských areálů sportu SRAS
U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk
IČ: 05708737

Publish modules to the "offcanvs" position.