Bruslení veřejnosti (cena za jeden vstup min. 1 h)

děti do 15 let   30 Kč
dospělí   40 Kč
doprovod   10 Kč
senioři   30 Kč

Ostatní (firmy, organizace, spolky, školy)

Zařízení je vyhrazeno pro jednoho uživatele na základě smlouvy nebo závazné objednávky. Cena je uvedena za jeden časový blok (50 min., 10 min. úprava ledu).
základní cena méně než 15. časových bloků 1500 Kč
smlouva/závazná objednávka min. 15 časových bloků 1400 Kč
smlouva/závazná objednávka min. 30 časových bloků 1200 Kč
smlouva/závazná objednávka min. 45 časových bloků 1000 Kč
celodenní turnaje min. 10 časových bloků/den 1000 Kč
soustředění min. 20 časových bloků/týden 1000 Kč
školy a školská zařízení na území města Rumburk Po – Pá 8.00 – 14.00 200 Kč
školy a školská zařízení mimo území města Rumburk Po – Pá 8.00 – 14.00 400 Kč
TJ Rumburk, oddíl hokeje   200 Kč

Broušení bruslí

broušení bruslí   60 Kč

Mimosezónní využití zimního stadionu - multifunkční plocha

pronájem (multifunkční) plochy pro školská zařízení a sportovní oddíly na území města Rumburk 1 hodina 200 Kč
pronájem (multifunkční) plochy ostatní 1 hodina 400 Kč
in – line bruslení dle ceníku zimního bruslení
pronájem plochy zimního stadionu  k nesportovním účelů, bez úklidu, likvidace odpadu a spotřeby elektřiny 1 hodina 500 Kč

Jiné využití

pronájem zimního stadionu na pro jednorázovou kulturní akci kulturní akci – koncert, vč. demontáže části mantinelů, bez úklidu a likvidace odpadů 24 hodin 20.000 Kč
úklid a likvidace odpadů po jednorázové kulturní akci   3.000 Kč
  • Za ostatní školská zařízení na území města je považován DDM, ZUŠ, Schrödingerův institut
  • Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen se souhlasem Rady města Rumburk.
  • Ceník byl projednán a schválen Radou města Rumburk dne: 25 října 2017
  • Ceník je platný od 1.lisopadu 2017