Městský stadion

ceník

Kontakt

Adresa
U stadionu 494
408 01 Rumburk

Telefon
+420 730 894 505

E-mail
info@srasrumburk.cz

Tréninkové hřiště

pronájem rezidenti 1 hodina 600 Kč
pronájem rezidenti - zápas (lajnování, sítě, praporky) 1 hodina 800 Kč
pronájem nerezidenti 1 hodina 1200 Kč
pronájem nerezidenti - zápas (lajnování, sítě, praporky) 1 hodina 1500 Kč

Letní stadion

Tenis

do 14.00 (pondělí – pátek) 1 hodina 80 Kč
od 14.00 všední den, sobota, neděle, svátky – celý den 1 hodina 100 Kč
permanentka - 6 hodin   500 Kč
permanentka - 10 hodin   800 Kč
zájmová činnost (DDM Rumburk) 1 hodina 50 Kč
pronájem ½ tenisového kurtu „C“ pro baby tenis nebo mini tenis 1 hodina 50 Kč
pronájem tenisového kurtu (objednávka, smlouva) minimální odběr 200 h za rok min.200 h/rok 50 Kč
pronájem tenisového kurtu (objednávka, smlouva) minimální odběr 100 h za rok min.100 h/rok 70 Kč

Beach, Volejbalový/Nohejbalový kurt

do 14.00 (pondělí – pátek) 1 hodina 80 Kč
od 14.00 všední den, sobota, neděle, svátky – celý den 1 hodina 100 Kč
permanentka - 6 hodin 6 hodin 500 Kč
permanentka - 10 hodin 10 hodin 800 Kč

Centrální travnaté hřiště

rezidenti – zápas (lajnování, sítě, rohové praporky) 1 hodina 1 800 Kč
rezidenti - celé hřiště (bez přípravy na zápas) 1 hodina 1 600 Kč
rezidenti – polovina hřiště (bez přípravy na zápas) 1 hodina 800 Kč
rezidenti – čtvrtina hřiště (bez přípravy na zápas) 1 hodina 400 Kč
nerezidenti - zápas (lajnování, sítě, rohové praporky) 1 hodina 3 500 Kč
nerezidenti (bez přípravy na zápas) 1 hodina 3 000 Kč

školy

   
MŠ a ZŠ na území města 1 hodina 100 Kč
SŠ a ostatní školská zařízení na území města Rumburk 1 hodina 200 Kč
mimorumburské školy 1 hodina 300 Kč

Místní sportovní spolky (FK Rumburk, z.s.;Rugby Lions Rumburk, z.s.) (pozn. platí i pro tréninkové hřiště)

Mládež do 19 let - trénink 1 hodina zdarma
Mládež do 19 let - zápas 1 hodina 100 Kč
Dospělí - trénink 1 hodina zdarma
Dospělí - zápas 1 hodina 200 Kč

Atletická dráha, sektory a vrhačská loučka

rezidenti - trénink atletická dráha (skupiny) 1 hodina zdarma
rezidenti - trénink atletická dráha (jednotlivci) 1 hodina zdarma
rezidenti - trénink atletické sektory (jen pro skupiny) 1 hodina zdarma
rezidenti - závody atletická dráha a sektory - skupiny 1 hodina zdarma
rezidenti - vrhačská loučka (jen pro skupiny) 1 hodina zdarma

školy

   
MŠ a ZŠ na území města 1 hodina zdarma
SŠ a ostatní školská zařízení na území města Rumburk 1 hodina zdarma
mimo rumburské školy 1 hodina 300 Kč
nerezidenti 1 hodina 500 Kč

Místní sportovní spolky (AC Rumburk, z.s. , TJ Rumburk, z.s.)

mládež a dospělí – trénink a závody 1 hodina zdarma

Ostatní položky

Krátkodobý pronájem plochy ke komerčním účelů (prodejní stánek, občerstvení a podobně) – zábor území 1 m² 50 Kč
  • Pronájmy nelze dále bez výslovného souhlasu SRAS distribuovat třetím osobám
  • Za rezidenty jsou považováni místní občané (obyvatelé) města Rumburk, za nerezidenty jsou považováni ostatní subjekty.
  • Za ostatní školská zařízení na území města je považován DDM, ZUŠ, Schrödingerův institut
  • Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen se souhlasem Rady města Rumburk.
  • Ceník byl schválen Radou města Rumburk dne: 24.4 2019
  • Ceník je platný od 1. 5. 2019