GDPR (General Data Protection Regulation)

povinně zveřejňované informace

Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p.o., příspěvková organizace, (dále jen „organizace“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Organizace zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců a dalších subjektů organizace. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených organizaci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Organizace provádí jen výjimečně.

Organizace respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Organizace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu organizace, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Organizace zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Organizace pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů organizace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID na5a6g, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: info@srasrumburk.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese U nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese U nemocnice 90/2, Rumburk. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správa rumburských areálů sportu SRAS
U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk
IČ: 05708737

Publish modules to the "offcanvs" position.